QQ音乐TV版QQmusic
  • 最新版本:5.2.0.18
  • 更新时间:2018.12.28
  • 类      型:影音播放
  • 语      言:中文
  • 安卓系统:4.0, 4.0.1, 4.0.2 及以上
QQ音乐TV版软件交流

推荐在盒子或者电视上安装沙发管家:

http://www.shafa.com,可一键下载更新QQ音乐TV版!

官网下载 应用市场下载

安装包已发送,请在电视端确认安装。

全网正版曲库,听你想听的歌;

百万MV片源,精选演唱会随你看;

支持无损音质,5.1声道颠覆你的听觉;

支持帐号登录,同步手机/PC歌曲专辑。

了解更多QQ音乐TV版详细内容>>

版本记录

QQ音乐TV版ver5.2.0.18 软件大小: 14.26MB 点击下载
QQ音乐TV版ver5.2.0.17 软件大小: 14.26MB 点击下载
QQ音乐TV版ver5.1.0.23 软件大小: 14.04MB 点击下载
QQ音乐TV版ver5.0.0.18 软件大小: 13.67MB 点击下载
QQ音乐TV版ver3.3.0.14 软件大小: 13.50MB 点击下载
QQ音乐TV版ver3.3.0.13 软件大小: 13.50MB 点击下载
QQ音乐TV版ver3.2.0.7 软件大小: 14.39MB 点击下载
QQ音乐TV版ver3.1.0.8 软件大小: 16.24MB 点击下载
QQ音乐TV版ver3.1.0.7 软件大小: 16.24MB 点击下载
QQ音乐TV版ver3.0.0.13 软件大小: 14.61MB 点击下载
QQ音乐TV版ver2.4.0.12 软件大小: 11.93MB 点击下载
QQ音乐TV版ver2.4.0.10 软件大小: 12.32MB 点击下载
QQ音乐TV版ver2.4.0.5 软件大小: 12.32MB 点击下载
QQ音乐TV版ver2.3.0.10 软件大小: 12.58MB 点击下载
QQ音乐TV版ver2.2.0.2 软件大小: 12.06MB 点击下载
QQ音乐TV版ver2.0.1.2 软件大小: 11.26MB 点击下载
QQ音乐TV版ver2.0.0.6 软件大小: 10.03MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.8.0.5 软件大小: 9.53MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.7.6.5 软件大小: 9.25MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.7.0.5 软件大小: 9.43MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.6.0.11 软件大小: 8.74MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.6.0.10 软件大小: 8.73MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.6.0.9 软件大小: 8.73MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.6.0.6 软件大小: 8.59MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.6.0.2 软件大小: 8.52MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.5.0.7 软件大小: 8.50MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.5.0.5 软件大小: 8.47MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.5.0.4 软件大小: 8.47MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.3.1.1 软件大小: 5.05MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.1.0.8 软件大小: 5.05MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.1.0.6 软件大小: 5.05MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.1.0.4 软件大小: 5.04MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.23 软件大小: 4.98MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.22 软件大小: 4.98MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.21 软件大小: 4.98MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.20 软件大小: 4.97MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.19 软件大小: 4.96MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.18 软件大小: 4.73MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.17 软件大小: 4.73MB 点击下载
QQ音乐TV版ver1.0.0.16 软件大小: 4.92MB 点击下载