HiFi音乐
  • 最新版本:5.0.3
  • 更新时间:2020.05.27
  • 类      型:影音播放
  • 语      言:中文
  • 安卓系统:4.0, 4.0.1, 4.0.2 及以上

推荐在盒子或者电视上安装沙发管家:

http://www.shafa.com,可一键下载更新HiFi音乐!

官网下载 应用市场下载

安装包已发送,请在电视端确认安装。

HiFi音乐是一款精致的家庭客厅音乐应用,我们精选艺术价值高、录音效果好的音乐专辑,配合精美唱片封面、详尽唱片介绍,主题歌单、排行榜、音乐杂志,为所有音乐爱好者提供超越CD媲美母带音质高保真云音乐服务,更为家庭影音发烧友提供5.1环绕声音乐播放、母带音质的Hi-Res音乐下载服务,用户可以通过家庭智能电视、智能机顶盒自带的遥控器便捷的搜索、选歌、播放、收藏、下载,并可微信一键分享给好友。听唱片电台、逛实体唱片商城。界面精美,内容丰富,音质纯净,参展2016年MIDEM国际音乐博览会,音质 好的音乐APP。配合您的音响系统,体验全新的HiFi音乐享受,听过便会着迷。

了解更多HiFi音乐详细内容>>

版本记录

HiFi音乐ver5.0.3 软件大小: 42.91MB 点击下载
HiFi音乐ver5.0.2 软件大小: 42.83MB 点击下载
HiFi音乐ver5.0.0 软件大小: 42.19MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.9 软件大小: 42.37MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.7 软件大小: 42.23MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.6 软件大小: 40.83MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.5 软件大小: 40.44MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.4 软件大小: 41.14MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.2 软件大小: 41.10MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.1 软件大小: 41.12MB 点击下载
HiFi音乐ver4.2.0 软件大小: 41.12MB 点击下载
HiFi音乐ver4.1.9 软件大小: 41.10MB 点击下载
HiFi音乐ver4.1.8 软件大小: 41.10MB 点击下载
HiFi音乐ver4.1.7 软件大小: 29.26MB 点击下载
HiFi音乐ver4.1.6 软件大小: 29.25MB 点击下载
HiFi音乐ver4.1.5 软件大小: 41.13MB 点击下载
HiFi音乐ver4.1.4 软件大小: 41.07MB 点击下载
HiFi音乐ver4.1.2 软件大小: 40.60MB 点击下载
HiFi音乐ver4.0.8 软件大小: 37.42MB 点击下载
HiFi音乐ver4.0.7 软件大小: 37.39MB 点击下载
HiFi音乐ver4.0.4 软件大小: 37.42MB 点击下载
HiFi音乐ver4.0.3 软件大小: 37.41MB 点击下载
HiFi音乐ver4.0.0 软件大小: 37.39MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.9 软件大小: 37.36MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.7 软件大小: 23.84MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.6 软件大小: 23.74MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.5 软件大小: 11.64MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.4 软件大小: 13.64MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.2 软件大小: 13.62MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.1 软件大小: 13.61MB 点击下载
HiFi音乐ver3.9.0 软件大小: 13.62MB 点击下载
HiFi音乐ver3.8.5 软件大小: 13.78MB 点击下载
HiFi音乐ver3.8.3 软件大小: 13.66MB 点击下载
HiFi音乐ver3.8.2 软件大小: 13.57MB 点击下载
HiFi音乐ver3.8.1 软件大小: 13.56MB 点击下载
HiFi音乐ver3.8.0 软件大小: 13.15MB 点击下载
HiFi音乐ver3.7.4 软件大小: 10.02MB 点击下载
HiFi音乐ver3.7.3 软件大小: 10.01MB 点击下载
HiFi音乐ver3.7.2 软件大小: 11.35MB 点击下载
HiFi音乐ver3.7.1 软件大小: 11.19MB 点击下载
HiFi音乐ver3.7.0 软件大小: 11.08MB 点击下载
HiFi音乐ver3.6.4 软件大小: 10.97MB 点击下载
HiFi音乐ver3.6.2 软件大小: 10.94MB 点击下载
HiFi音乐ver3.6.1 软件大小: 10.63MB 点击下载
HiFi音乐ver3.6.0 软件大小: 10.83MB 点击下载
HiFi音乐ver3.3.6 软件大小: 10.86MB 点击下载
HiFi音乐ver3.3.3 软件大小: 14.20MB 点击下载
HiFi音乐ver3.3.2 软件大小: 14.20MB 点击下载
HiFi音乐ver3.3.1 软件大小: 14.17MB 点击下载
HiFi音乐ver3.3 软件大小: 26.82MB 点击下载
HiFi音乐ver3.2.3 软件大小: 26.80MB 点击下载
HiFi音乐ver3.2.2 软件大小: 26.78MB 点击下载
HiFi音乐ver3.2.1 软件大小: 26.55MB 点击下载
HiFi音乐ver3.1.1 软件大小: 26.51MB 点击下载
HiFi音乐ver3.1 软件大小: 26.51MB 点击下载
HiFi音乐ver3.0 软件大小: 30.51MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.12 软件大小: 23.90MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.11 软件大小: 23.36MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.10 软件大小: 23.37MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.9 软件大小: 23.23MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.7 软件大小: 23.23MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.2 软件大小: 23.22MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.1 软件大小: 23.22MB 点击下载
HiFi音乐ver2.2.0 软件大小: 23.22MB 点击下载
HiFi音乐ver1.0 软件大小: 23.22MB 点击下载